Zastaň se lesů
České lesy ohrožuje klimatická změna.

Chci pomoci českým lesům

Na české krajině jsou stále více vidět negativní důsledky klimatických změn, jako je například sucho nebo kůrovcové kalamity. Už nyní se hovoří o tom, že naše lesy jsou v nejhorším stavu za posledních 200 let. Je potřeba změnit způsob, jakým o ně pečujeme a hospodařit v nich v souladu s přírodou. K tomu je ale potřeba, abychom se jich společně zastali!

Ne každý je lesník, ale každý se může zastat lesů.
A to zdaleka není všechno…

Pomoci českým i světovým lesům můžeš i tím, jaké výrobky ze dřeva si každý den kupuješ.
Zajímají tě další způsoby, kterými se můžeš zastat lesů a pomoci je zachovat pro příští generace?
Přejít na hlavní stránku.