2

Tématem fotosoutěže „Není les jako les“ byal v letošním roce opět podpora přírodě blízkého, trvale udržitelného lesního hospodaření a značky FSC (Forest Stewardship Council). Soutěžící mohli přihlásit své fotografie do soutěže v jedné ze tří kategorií – „dobré dřevo ve vašich rukou,” „když lesy ožijí” a „váš čistý list,” které odkazují na tři hlavní pilíře udržitelného rozvoje a FSC – ekologický, sociální a ekonomický.

Samotné předání cen vítězům v jednotlivých kategoriích se konalo 30. září v prostorách Centra Langhans za účasti hlavních partnerů, kterými jsou Canon, časopis FOTO a Digitální fotomagazín. Z výběru všech fotografií zaslaných do fotosoutěže pak připraví FSC ČR nástěnný kalendář, který bude dostupný koncem roku 2015.

Výsledky jednotlivých kategorií:

Dobré dřevo ve vašich rukou

1. místo – Zuzana Malá – Kontrabas

 01_zuzana-mala-1-kontrabas
2. místo – Pavel Pfauser – Poctivý dub

03_pavel-pfauser-1-poctivy-dub

3. místo – Dominika Lednická – Sáňky

05_dominika-lednicka-1-sanky

Když lesy ožijí

1. místo – Jakub Kramarik – Born

01_jakub_kramarik_2_born

2. místo – Pavel Šimek – Solitér

02_pavel-simek-2-soliter

3. místo – Karel Himmer – Ostrov naděje

03_karel-himmer-2-ostrov-nadeje

Váš čistý list

1. místo – Jaroslav Trnovský – Zapomenutí

01_jaroslav-trnovsky-3-zapomenuti

2. místo – Jiří Košťál – Poslední listopad

02_jiri-kostal-3-posledni-list

3. místo – Martin Ondko – Krása dřeva

03_martin-ondko-3-krasa-dreva-i

Videokategorie Kamera v háji

1. místo – David Damborský – Člověk a les


V České republice je oslava FSC Friday spjata s finálním ukončením každoroční fotografické soutěže Není les jako les, jejímž hlavním cílem je připomenutí soutěžícím a především široké veřejnosti důležitost lesů nejen pro obyvatele ČR, ale pro život člověka. Lesy jsou nadále jedním z nejohroženějších ekosystémů a organizace FSC se snaží mimo jiné o zlepšení tohoto stavu.

Nejjednodušším způsobem, jak se mohou zájemci z řad veřejnosti zapojit do podpory přírodě blízkého lesního hospodaření, je nákup výrobků pocházejících ze suroviny certifikované FSC. Jasná deklarace původu a označení výrobku značkou FSC dává jistotou, že pro výrobu bylo použito pouze legálně vytěžené dřevo v souladu s přírodou.

„Jsme rádi, že se nám podařilo zorganizovat již čtvrtý roční fotografické soutěže, která upozorňuje na důležitost lesních ekosystémů a jejich ohrožení. Velmi nás také těší podpora společnosti Canon, která věnovala výhry do letošního ročníku,“ dodává ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

MZP_RGB_rsz

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Informace nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem