balicekpng

Jednou z cest jak získat FSC certifikaci lesního majetku je tzv. skupinová certifikace vlastníků menších lesů s rozlohou do 500 ha. Připravený a zdarma distribuovaný balíček je určen především pro tyto zájemce o certifikaci.

Skupinová certifikace FSC lesních majetků umožňuje výrazně snížit náklady na samotnou certifikaci a  také zjednodušuje veškeré administrativní procesy spojené s vedením agendy u FSC certifikovaných lesních majetků. Informace připravené českým zastoupením organizace FSC slouží k prvnímu seznámení s FSC certifikací lesního majetku a zároveň obsahují návod, jak postupovat krok za krokem, k získání FSC certifikace.

Součástí balíčku jsou nejen dokumenty obsahující veškerá nařízení a standardy, ale především pak vzorové směrnice, které si musí vytvořit každá skupina nebo i samotný majitel lesního majetku, který má být certifikován systémem FSC.

„Aktuálně připravený materiál je určen vlastníkům menších lesů, kteří mají zájem o získání FSC certifikace ale nemají přehled, co všechno tento krok obnáší, vzorové směrnice, které jsou součástí balíčku, vycházejí z praxe lesníků hospodařících v FSC certifikovaném lese a mají usnadnit nastavení nutných procesů,“ doplňuje Tomáš Duda, ředitel FSC ČR.

V současné chvíli existuje v České republice jedna skupina v prostoru od Zlínska po Příbramsko, ke které je možné se po dohodě připojit, nebo vytvořit skupinu vlastní. Pro obecní lesní majetky je získání FSC certifikace nejen zvýšením konkurenceschopnosti na trhu se dřevem, ale také zárukou hospodaření šetrného k přírodě, a to především z dlouhodobého hlediska, nezávisle na vedení společnosti odpovědné za hospodaření, které se může v průběhu času měnit.

Balíček je určen pro skupinovou certifikaci „malých“ lesů – menších než 500 ha. Předložené směrnice mohou, ale nemusí být využity, slouží jen jako inspirace k vytvoření případných vlastních směrnic. Hodnocení plnění Českého standardu FSC a správnosti směrnic je výhradně v kompetenci akreditované certifikační firmy nikoliv FSC ČR.

Průvodní informace k balíčku
Balíček pro skupinovou certifikaci lesů – Vzorové směrnice a dokumenty pro lesní FSC certifikaci malých lesů (menších než 500 ha)

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem