Pavel-Foretnik-1-BarvyRizikové analýzy jsou klíčovým dokumentem pro firmy, které produkují a nakupují surovinu bez certifikátu FSC s původem z ČR, a chtějí ji dále využít při zpracování FSC Mix výrobků nebo jej chtějí dále prodat jako tzv. FSC Kontrolované dřevo. Veřejná konzultace slouží k připomínkování hodnocení všemi zainteresovanými zájmovými skupinami před jeho konečným schválením. Konzultační období začíná 4. července a končí 10. srpna 2017.

Hodnocení zahrnuje tyto kategorie kontrolovaného dřeva:

  • Kategorie 2: Dřevo těžené v rozporu s tradičními a občanskými právy
  • Kategorie 3: Dřevo z lesů, ve kterých jsou sázeny geneticky modifikované stromy
  • Kategorie 4: Dřevo z lesů konvertovaných na plantáže nebo nelesní půdu

Jak je možné předložit připomínky?

Zde naleznete samotné hodnocení k připomínkování. Každé hodnocení obsahuje indikátory rizika, které bylo ohodnoceno, zdroje informací a samotné vyhodnocení rizika pro každý indikátor (nízké nebo specifikované riziko).

V hodnoceních je u každého indikátoru vyhrazen volný sloupec, kam mohou zájmové skupiny vložit své připomínky. Například mohou souhlasit s navrženým vyhodnocením rizika nějakého indikátoru nebo s ním naopak mohou nesouhlasit a doplnit relevantní důkazy (odkazy např. na studie, statistiky, závěrečné zprávy, vědecké články), které vysvětlí proč je navržené vyhodnocení indikátoru špatné.

Všechny připomínky nebo související dotazy posílejte Robinu Šulcovi na robin.sulc@czechfsc.cz do 8. srpna 2017. Poté budou využity pro dokončení hodnocení, které bude v srpnu letošního roku zasláno zpracovateli a následně zasláno ke schválení (pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince) ústřední organizaci FSC International. Finální znění Hodnocení budou zveřejněny na stránkách FSC a v aktualizované verzi Global Forest Registry koncem tohoto roku.

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem