Pavel-Foretnik-1-Barvy1. Jsme transparentní – audity lesního hospodaření FSC najdete veřejně přístupné na internetu.

2. Máme nejvyšší, jasně definované a konkrétní standardy lesního hospodaření, které lze ověřit v praxi.

3. Nechceme velké holoseče, sucho a smrkové monokultury – chceme přírodě blízké lesní hospodaření, přirozenou druhovou skladbu, posílení biodiverzity a zdravé, nedegradované půdy, které jsou jediným a jedinečným výrobním prostředkem pro růst ještě kvalitnějších a produktivnějších lesních porostů. K tomu směřuje lesní hospodaření dle FSC.

4. Chceme české lesy pro budoucnost – pravidla lesního hospodaření FSC pomohou naše lesy připravit na klimatické změny, jejichž dopady vidíme už dnes – FSC je budoucnost!

5. Podporujeme zaměstnávání místních obyvatel. FSC posiluje rozvoj venkova a proto ve svém standardu podporuje místní zaměstnávání, stejně jako místní živnostníky, malé a střední podnikatele vykonávající práci v lese, kteří mají velký význam pro oblasti s nízkou zaměstnaností.

6. FSC znamená konkurenceschopnost. Česká republika je největším vývozcem surového dříví bez přidané hodnoty v Evropě. Chceme české FSC dřevo pro české zpracovatele. Tím se zmenší i ekologická stopa v rámci dovozu a vývozu dřeva do České republiky.

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem