TZ FSC ČR, 11. 9. 2017, Brno

Na konci minulého týdne skončila mezinárodní konference o lesnictví ve středoevropském regionu, kterou pořádala Ekonomická komise OSN pro Evropu (UNECE) a mezinárodní Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) u příležitosti 70. výročí spolupráce světových mezivládních organizací zabývajících se lesním hospodářstvím. FSC (Forest Stewardship Council) zde dostalo jasný signál od mnoha účastníků (jak z České republiky, tak ze zahraničí), že celosvětově jasně roste poptávka po FSC surovině. A uvítalo proto, že se tato konference stala místem, kde bylo možné řešit i nedostatek FSC suroviny ve středoevropském regionu. Na konferenci také proběhl kulatý stůl s diskuzí na téma certifikací. Bohužel první, kdo následně porušil pravidla této debaty a konference OSN je certifikační systém lesního hospodaření a jeho český zástupce PEFC ČR. 

V České republice se tento vývoj zvyšující se poptávky po FSC surovině projevuje požadavky nábytkářů a dřevozpracovatelů. Její množství je tak velké, že jedinými vlastníky, kteří ho dokáží efektivně zprostředkovat jsou státní lesy (jde minimálně o 380 000 m3). Proto Asociace českých nábytkářů a Klastr českých nábytkářů spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svazem českých a moravských výrobních družstev apelovaly postupně na státní lesy, Ministerstvo zemědělství, pak i na premiéra. Podle Asociace českých nábytkářů hrozí, že pokud odběratelé přesunou poptávku do okolních zemí, kde je FSC suroviny dost, ČR přijde o 4000 pracovních míst, což je v rámci globální produkce dřeva velmi pravděpodobné. Ale jde i o české lesy. I Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR potvrdila, že „FSC tak může na rozdíl od jiných existujících nástrojů garantovat zlepšení stavu lesů a lépe je připravit na změny klimatu tak, jak to i odpovídá opatřením schváleným pro lesy v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu...„ Přírodě blízké lesnictví, z něhož FSC vychází, má v ČR dlouhou a bohatou lesnickou tradici a je cestou, která může pomoci. FSC nebude stát státní lesy miliardy, jak nepravdivě vykládají zástupci jiné certifikace PEFC (více informací zde), kteří nemají jedinou veřejně dostupnou analýzu těchto nákladů dle aktuálního standardu FSC a jejich výroky hraničí s nekalou hospodářskou soutěží a klamavou srovnávací reklamou. Zkušenosti některých lesníků hospodařících dle FSC v ČR naopak ukazují, že FSC se může vyplatit už za krátkou dobu. (více informací zde)

Jeden z důvodů obecně, proč si (mezinárodní) obchodní společnosti vybírají častěji certifikaci FSC, není specificky český, ale týká se podle FSC ČR i mezinárodního nastavení certifikačních systémů lesního hospodaření. Český lesní zákon může být sebevíc přísný, problém je, že za hranicemi českou (či jinou národní) legislativu málokdo zná. A jak se shodnou zástupci obou certifikačních systémů, jednou z vlastností těchto certifikací je i to, že jsou mezinárodním ověřením dobrého původu dřeva. A firmy či odběratelé si prostě vybírají tu certifikaci, která je pro ně a jejich zákazníky důvěryhodnější a zaručuje jim nejvyšší kvalitu. Mezinárodní firmy pak chtějí, aby certifikace tuto kvalitu garantovala celosvětově. PEFC, ať už je to velmi rozdílnými národními či regionálními standardy, členskou strukturou, nižší úrovní sociálních a ekologických parametrů standardů nebo auditní praxí, může dle čísel vyhovovat patrně méně. Je však jeho záležitostí, jak přistoupí k tomu, aby jej akceptovaly i ty mezinárodní společnosti, které ho nyní přijmout nemohou. Obviňování jiných či nepravdivé informování o nich v českých médiích ale není cestou, která by někam vedla. To mnoho kvality nezaručí. Ostatně i tiskovou zprávu, která porušila pravidla informování o diskuzi na téma certifikací ze zmíněné konference, začal raději po upozornění PEFC ČR z médií stahovat. Absurdní jsou ale také návrhy z této tiskové zprávy na vytvoření dalšího, zcela nového certifikačního systému obchodníků, kteří si již jako nejvíce vyhovující certifikaci lesního hospodaření vybrali FSC.

Zde však nejde o spor mezi certifikacemi. FSC nemá důvod komentovat nebo rozporovat jiné certifikační systémy, soustředí se na vlastní činnost, pokud nemusí opravovat jejich nepravdivá a zkreslená tvrzení jako nyní. V ČR stejně jako jinde ve světě roste poptávka po FSC surovině, kterou chtějí spotřebitelé a potřebují zpracovatelé. Jde o trend, který je vidět z oficiálních čísel vývoje certifikací lesního hospodaření již deset let ve všech indikátorech, ať již se jedná o nárůst certifikovaných lesů nebo zpracovatelských firem. Je pochopitelné, že certifikační systémy lesního hospodaření, které nejsou v tomto směru tak úspěšné (a v ČR jsou dlouhodobě spojené se státními lesy), se snaží nějak obhájit. Jak to dělají, pomocí nepravdivých tvrzení, porušování pravidel konference FAO/UNECE, skandalizováním a najímáním různých PR agentur – to je jejich vizitka. Na podstatě problému to nic nezmění. Nemohou nijak pomoci zpracovatelům, kteří potřebují a chtějí FSC surovinu. „Co je nyní potřeba, je racionální diskuze, která proběhne mezi zpracovatelským a lesnickým sektorem a především státními lesy, které jsou schopny množství poptávky FSC suroviny efektivně zajistit,“ dodává Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR. A v této diskuzi nejde primárně o spor mezi certifikacemi, jde o efektivní a oboustranně prospěšnou spolupráci mezi zpracovatelským a lesnickým sektorem. Její výsledek může pomoci jak českým lesům, tak konkurenceschopnosti českých zpracovatelských firem.  A stejně jako o české lesy, tak i o české zpracovatele jde FSC především. 

O FSC 

Mezinárodní organizace FSC® (Forest Stewardship Council®) prosazuje a podporuje již více jak dvacet let environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření. Upozorňuje na důležitost ochrany světových lesů, které jsou nejvíce ohroženým ekosystémem na Zemi. Proto vytvořila důvěryhodný systém jejich certifikace, který definuje odpovědné lesní hospodaření. Tím napomáhá chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Dřevozpracovatelé a výrobci produktů na bázi dřeva, pokud jsou rovněž certifikovaní, mohou dodávat výrobky nesoucí logo FSC, které spotřebitelům zaručují, že podpořili šetrné lesní hospodaření. Národní kancelář FSC ČR již více než deset let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpory šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích. Další informace na: www.czechfsc.cz  a www.poznejdrevo.cz.

Kontakt: 

Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR, tel.: 737 406 093, e-mail: tomas.duda@czechfsc.cz

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem