Radek-Hortenský-Štrbské-pleso

Že certifikace FSC a přírodě blízké lesní hospodaření může být jedním z platných nástrojů pro přizpůsobení lesů na probíhající klimatické změny, ukázal zářijový odborný seminář organizovaný národní kanceláří FSC ČR v Mlýnhotelu Vílanec u Jihlavy. Podobně se již dříve vyjádřila také Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Na semináři vystoupili se svými příspěvky lesničtí experti i akademici, včetně docenta Jiřího Remeše z České zemědělské univerzity v Praze a docenta Petra Čermáka z brněnské Mendelovy univerzity.

Jak připravit lesy na klimatickou změnu a zároveň pomocí certifikace lépe zhodnotit vytěžené dřevo na trhu? To je hlavní otázka podzimních seminářů, které pořádá česká kancelář mezinárodní organizace FSC. První z nich proběhl minulý týden v Mlýnhotelu Vílanec u Jihlavy. Po skončení semináře následovala terénní exkurze přímo v jihlavských městských lesích, které dlouhodobě uplatňují přírodě blízké způsoby lesní správy. Právě přírodě blízké hospodaření, které prosazuje certifikace FSC, je považováno za jedno z důležitých opatření proti nepříznivým důsledkům klimatických změn na české lesy. To ve svém prohlášení uvedla dříve i Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, když konstatovala, že „FSC tak může na rozdíl od jiných existujících nástrojů garantovat zlepšení stavu lesů a lépe je připravit na změny klimatu tak, jak to i odpovídá opatřením schváleným pro lesy v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu…” Nutnost usilovat o vyšší druhovou a prostorovou bohatost lesů, které lze efektivně dosáhnout právě pomocí přírodě blízkého lesního hospodaření a tím zmírnit výskyt a dopady plošných kalamit, pak ve své přednášce označil za stěžejní i docent Petr Čermák.

Po samotném semináři následovala diskuze o možnostech a rozsahu FSC certifikace státního lesního podniku. „I následná exkurze v lesích města Jihlavy, kde hospodaří ukázkově bezholosečně, potvrdila, že řada českých lesních majetků se stará o lesy příkladně i v relativně komplikovaném kalamitním období. Certifikát odpovědného hospodařeni FSC jim pak může dát navíc příležitost využít velké poptávky po FSC dřevu a vylepšit tak odbyt dřeva, který v současné době není snadný,” dodal ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Další z podzimních seminářů FSC se bude konat 14. listopadu na zámku Křtiny a zabývat se bude kromě dopadů klimatických změn na české lesy i tím, co může v budoucnu znamenat nedostatek FSC suroviny pro český dřevo-zpracovatelský trh.

 

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem