Les nad zlato_03_Petr Stejskal_Život i zánik_HQ_HD

Členové národní kanceláře FSC ČR se minulý týden sešli na 14. valné hromadě pro rok 2017. Setkání se konalo v konferenčním sále centra Otevřená zahrada v Brně a účastnili se ho zástupci všech tří sekcí, které tvoří strukturu české organizace – ekonomické, ekologické a sociální. Jako hosté se valné hromady zúčastnili také zástupci Lesů České Republiky, Vojenských lesů a statků ČR a certifikační společnosti NEPCon.

Hlavním tématem diskuze na valné hromadě byly možnosti certifikace lesů v České republice, implementování mezinárodních obecných indikátorů (IGI) do Českého standardu, jeho revize a v neposlední řadě parametry Centralizovaného národního hodnocení rizika (CNRA) u kontrolovaného dřeva. Setkání přineslo konstruktivní a přínosný dialog, který všichni přítomní uvítali a za národní kancelář FSC se těšíme na další rok produktivní spolupráce.

IMG_1455
Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem