FSC ČR srdečně zve na odborný seminář s exkurzí na téma:

Trvale udržitelné podnikání na venkově v reakci na klimatické změny

aneb příklady dobré praxe při hospodaření s přírodním bohatstvím – lesem

 

 • Jsou Vaše lesy připraveny na klimatickou změnu?
 • Znáte certifikaci FSC, která garantuje transparentní, šetrné a efektivní lesní hospodaření?
 • Chcete se dozvědět více o zkušenostech a přínosech certifikace FSC jako účinného nástroje pro odpovědné lesní hospodaření a adaptaci lesů na klimatické změny?

Seminář odpoví na otázky:

 • Jaké výhody přináší vlastníkům lesů certifikace FSC?
 • Jaké výhody má certifikace FSC pro odběratele dříví?
 • Jak může spolupráce FSC certifikovaných lesních majetků s dřevozpracovateli pomoci při rozvoji regionu?

Termín:

Seminář se bude konat v úterý 26. 6. 2018 od 9:00 do 15:00 (od 13:00 exkurze) v prostorách sportovního a kulturního zařízení, K areálu 248, 396 26 Lukavec

 

Program:

  • Úvodní slovo
  • radní Kraje vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí – Ing. Bc. Martin Hyský
  • náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní plán a stavební řád – Mgr. Pavel Pacal
  • člen představenstva HK ČR a předseda OHK Pelhřimov – Martin Plachý
  • Trvale udržitelná krajina z pohledu lesníka a ekologa
  • Prof. Ing. Josefa Fanta, CSc., Platforma pro krajinu
  • Vývoj změny klimatu s vlivem na dřevinnou skladbu na Vysočině
  • Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., MENDELU
  • Standard FSC a jeho nástroje k adaptabilitě lesních porostů
  • Ing. Tomáš Duda, FSC ČR
  • Jaké nejen obchodní výhody může pro vlastníka lesů přinést certifikace FSC
  • Ing. Milan Hron, lesní hospodář, Svitavsko
  • Existuje poptávka po FSC dřevě v ČR? Pokud ano, co může způsobit nedostatek dřeva FSC pro český dřevo-zpracovatelský a nábytkářský trh?
  • Ing. Tomáš Lukeš, tajemník asociace českého nábytkářství
  • Praktický pohled odběratele dříví
  • Ing. Pavel Kříž, předseda představenstva Dřevozpracujícího družstva Lukavec
  • Exkurze – počátek hospodaření podle standardu FSC na obecním majetku Lukavec v doprovodu lesníků Kostkuby a Hrona

 

Účast na semináři je zdarma.

Pro další informace nás kontaktuje na info@czechfsc.cz.

 

Registrace:

Pro účast se prosím registrujte do 22. 6. 2018 přes formulář níže na této stránce.

KV2              HK

 

Seminář je pořádán pod záštitou:

náměstka hejtmana pro regionální rozvoj, územní plán a stavební řád Kraje Vysočina

radního Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí

Hospodářské komory kraje Vysočina

Hospodářské komory okresu Pelhřimov

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem