inzeratjun_fsc2

Vážení pedagogové, lektoři a vzdělavatelé,

FSC Česká republika na letošní podzim přináší nabídku 2 seminářů „Lesy blízko přírodě, cesty vzdělání o klimatu“ k výukovým programům a metodám, které používáme a rádi se o ně podělíme. Na semináři získáte potřebné znalosti, dovednosti a podklady k tomu, abyste mohli samostatně vést výukový program ve spolupráci s místním lesníkem nebo samostatně v lese i ve škole.

Obou seminářů se můžete zúčastnit zdarma, jste-li anebo působíte-li v Jihomoravském kraji. Pro ostatní účastníky je seminář zpoplatněn částkou 300,-kč za osobu.

Nabízíme dvě varianty seminářů:

30. 10. 2018 – 9:00 – 15:00 (podzimní prázdniny) – Brno, Hotel Klajdovka, s lesnickou exkurzí do FSC lesa

Seminář 30.10. je celodenní a půjde více do hloubky. V první části nás čeká teorie, představení výukových programů, přístupu k žákům. Ve druhé části se vydáme do lesa, kde si některé aktivity vyzkoušíte na vlastní kůži a poznáte prostředí lesa z pohledu šetrného lesního hospodaření. V průběhu semináře bude přítomen lesník, spoustu věcí si tedy ukážeme přímo v terénu a budete mít příležitost zepsat se jej na řadu odborných či zvídavých otázek.

7. 11. 2018 – 14:00 – 17:00 – Brno, centrum Syřiště, Kounicova 42

Tato varianta je vhodná, pokud nemáte k dispozici celý den, nicméně je bez lesnické exkurze. Je zaměřena na metody výuky v interiéru a týká se světových lesů (globální témata). Seminář umožňuje ve zkrácené verzi představení výukových materiálů, výukových programů a metodiky. Na místě budete mít možnost vyzkoušet si některé metody využívané pro výuku v interiéru. Všechny materiály také účastníci obdrží a mohou je následně využívat ve výuce ve škole i v lese.

Oba semináře vřele doporučujeme pro osvěžení výuky. Po absolvování semináře budete moci začlenit do výuky dílčí metody anebo rovnou celý program.

Na semináři obdržíte tištěné výukové materiály, pracovní listy, tipy na kreativní a zážitkové aktivity, vzdělávací CD a řadu dalších podnětů pro aktivizaci žáků ve škole i v přírodě.

Chcete se zúčastnit našeho semináře? Napište nám email na adresu fsc.vzdelavani@czechfsc.cz.

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem