15

FSC ČR srdečně zve na odbornou konferenci na téma:

Certifikace FSC: Příležitost pro vlastníky lesů i dřevařský průmysl

 

 • Znáte certifikaci FSC, která garantuje pro vaše lesní majetky transparentní, šetrné a efektivní lesní hospodaření?
 • Jsou Vaše lesy připraveny na klimatickou změnu?
 • Znáte auditorský proces lesní certifikace FSC?
 • Znáte možnosti odbytu FSC dříví?
 • Chcete se dozvědět více o vývoji reálné poptávky a potenciálu odbytu dříví s certifikací FSC?
 • Slyšeli jste již o praktických zkušenostech a přínosech certifikace FSC ze správců majetků a vlastníků obecních a městských majetků?

Konference odpoví na otázky:

 • Jaké výhody přináší certifikace FSC vlastníkům lesů?
 • Jaký potenciál odbytu mají české výrobky s certifikací FSC?
 • Jaké výhody zajišťuje certifikace FSC na trhu se dřívím?
 • Jaké důvody vedly k získání certifikátu FSC u obecních a městských majetků?
 • Jak probíhá audit nezávislou certifikační firmou?

Termín:

Konference se bude konat v út 20. listopadu 2018 od 9:00 do 15:00 v prostorách zámku Křtiny

Program:

 • Úvodní slovo
 • Ing. Petr Hýbler, radní Jihomoravského kraje
 • Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR
 • I. Blok: Přínosy certifikace FSC pro lesní biodiverzitu a stabilitu lesního ekosystému
 • Vývoj změny klimatu s vlivem na dřevinnou skladbu v ČR
 • Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., MENDELU, člen týmu Intersucha

 • Přestavby a přeměny lesních ekosystémů – příprava na klimatickou změnu
 • Doc. Ing. Jan Kadavý, PhD. – MENDELU

 • Přínosy certifikaci FSC na vybrané environmentální aspekty s důrazem na půdu, vodní zdroje a biotu lesních ekosystémů
 • RNDr. Jan Hošek

 • [Coffee Break]
 • 2. Blok: Parametry hospodaření podle standardu FSC v teorii a praxi
 • Standard FSC a jeho nástroje k adaptabilitě lesních porostů
 • Ing. Tomáš Duda, FSC ČR

 • Praktické dopady certifikátu FSC na hospodaření – 13 let zkušeností
 • Ing. Milan Hron, lesní hospodář, Svitavsko

 • Proces certifikace FSC v praxi
 • Mgr. Michal Rezek

 • [Oběd]
 • 3. Blok: Výhody certifikace FSC na trhu pro vlastníky lesů, jejich odběratele a výrobce výrobků na bázi dřeva
 • Vliv světové a středoevropské poptávky po dřevě s certifikací FSC na český trh: nové možnosti odbytu
 • Ing. Róbert Babuka, MBA – MENDELU

 • Aktuální stav, potenciální výzvy a hrozby pro českého nábytkářský průmysl
 • Ing. Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů

 • Výhody pro vlastníky lesů s certifikací FSC z pohledu odběratele dříví
 • Ing. Pavel Kříž, vedoucí nákupu Dřevozpracujícího družstva Lukavec

 

Účast na konferenci je zdarma

Pro další informace nás kontaktuje na info@czechfsc.cz.

Registrace:

Pro účast se prosím registrujte do 15. 11. 2018 přes formulář níže na této stránce.

 

Konference je podpořena Ministerstvem životního prostředí, konference nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.
        
Pod záštitou radního Jihomoravského kraje Ing. Petra Hýblera
Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem