Celková rozloha lesů certifikovaných sytémem FSC v České republice je 50 tis. hektarů. Prestižní certifikát vlastní Školní lesní podnik Mendelovy Univerzity v Brně, Lesy města Prahy, Nestátní lesy Svitavsko a Správa Krkonošského národního parku. Certifikát FSC vlastní přibližně 200 dřevozpracujících/obchodních firem ze zpracovatelského řetězce.

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem