Níže najdete materiály, vytvořené FSC především pro spotřebitele, které by měly pomoci nejen při odpovědném nákupu a spotřebě výrobků ze dřeva, ale také by měly osvětlit proces certifikace a jeho průběh.

Příručka  pro spotřebitele – komplexní rádce pro odpovědný nákup a spotřebu výrobků ze dřeva

Kupujte zboží s logem FSC – leták pro spotřebitele s dobrými radami, jak nakupovat výrobky s logem FSC

Účast veřejnosti v certifikaci FSC – příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC

FSC – zaručeně šetrné dřevo – leták pro veřejnost o certifikaci systémem FSC

Jak nakupovat šetrné dřevo – brožura o odpovědném nakupování dřevěných výrobků

Spotřebitelský leták: Záruka dobrého původu dřeva – leták pro spotřebitele  

Analýza zastoupení FSC výrobků u českých prodejců – analýza a průzkum chování českých obchodníků a prodejců k výrobkům šetrným k životnímu prostředí!

Manuál vizuální identity loga FSC pro propagační/vzdělávací účely nebo použití necertifikovaným subjektem – Logo je ochranná obchodní známka a na jeho použití se vztahují pravidla. Neměňte proto prosím barvu, poměr stran a před jeho použitím nám pošlete návrh materiálu ke schválení. Děkujeme. Certifikované subjekty se řídí jinými podmíkami použití loga.

Leták „Lesní certifikace FSC – zaručeně šetrné dřevo

 

O lesním standardu FSC

Český standard FSC – akreditované anglické znění

Komentovaný Český standard FSC – český překlad akreditovaného standardu s vysvětlujícími komentáři k vybraným aspektům

Český standard FSC – český překlad akreditovaného standardu

Principy a kritéria FSC – celosvětové mezinárodní standardy FSC

Struktura a náplň standardů lesního hospodaření – mezinárodní politika FSC pro tvorbu národních standardů

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem