FSC (Forest Stewardship Council) je mezinárodní systém certifikace lesů a dřevozpracujících podniků.

Světové lesy jsou ohrožené nadměrnou či dokonce nelegální těžbou, často nejsou pěstovány trvale udržitelným způsobem, což ovlivňuje i místní obyvatele. FSC certifikace naopak zajišťuje šetrný a trvale udržitelný cyklus pěstování a následného zpracování dřeva. Lesní hospodáři, majitelé lesů, dřevozpracovatelské podniky i výrobci dřevěných produktů se v rámci něj řídí 10 principy a 56 kritérii, která jsou zakotvena ve standardech jednotlivých zemí. V jednotlivých principech a kritériích jsou zohledněny tři hlavní aspekty: ekologický, sociální a ekonomický.

Organizaci a značku FSC vytvořily na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti (Ikea ad.), sdružení domorodých obyvatel a obchodníků se dřevem z celého světa. Jejím cílem je podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné hospodaření v lesích. FSC certifikát na konkrétních výrobcích zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází právě z šetrně obhospodařovaných lesů. Logo FSC na výrobku tedy znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě i místním lidem.

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem