aktuálně

Uganda vydala jako první africká země svůj FSC národní standard pro lesní hospodaření

25. 6. 2018

Uganda je první africkou zemí, která publikovala svůj vlastní FSC národní standard pro lesní hospodaření. Ten je založen na principech a kritériích FSC ve verzi č. 5 (FSC Principles & Criteria). Standard vejde v účinnost prvního září letošního roku.

Nový standard byl před nedávnem oficiálně představen ministrem pro vodní hospodaření a životní prostředí Ugandské republiky, Samem Cheptotisem, který zároveň pogratuloval FSC a celé národní standardizační komisi k úspěšnému schválení standardu a přislíbil plnou vládní podporu pro zajištění jeho implementace.

„Národní standard pro lesní hospodaření je důležitým milníkem. Představuje novou platformu pro prosazování zodpovědného lesnictví v Ugandě, která pomůže místním lesníkům využít ekonomických, sociálních a environmentální výhod, jež přináší zapojení do mezinárodně uznávaného systému lesní certifikace,“ uvedl ve své řeči při představení standardu ředitel FSC Kim Carstensen.

Proces tvorby standardu pro Ugandu

Příprava FSC národního standardu pro Ugandu byla zahájena v roce 2011 na základě dobrovolné a demokratické spolupráce. Samotný proces přípravy si vzala na starost ugandská národní standardizační komise, které předsedá Dr. Clement A. Okia. Ten zároveň reprezentuje Ugandskou státní správu, a Ugandskou pobočku pro rozvoj zemědělství v Africe (ICRAF).

Ugandský národní standard byl vyvíjen plně ve shodě s finální verzí mezinárodních obecných indikátorů FSC (IGI), které byly představeny v roce 2015.

Rozsah národního ugandského standardu zahrnuje plantáže, polo-přirozené a přirozené lesy. Je možné jej tedy aplikovat na velké, stejně jako i na malé vlastníky lesů.

Význam národního standardu lesního hospodaření pro Ugandu

„Národní standard lesního hospodaření je pro Ugandu zásadním krokem z hlediska posunu k lepšímu obhospodařování našich lesů,“ uvedl při představovacím ceremoniálnu předseda standardizační komise Clement Okia. „Nový standard bude sloužit pro správce lesů i státní správu jako ukazatel toho, do jaké míry se v ugandských lesích hospodaří šetrným způsobem,“ doplnila projektová manažerka FSC pro východní Afriku, Annah Agasha.

„Ugandský národní standard a další související mechanismy pomůžou ugandským vlastníkům lesů se lépe a jednodušeji napojit na mezinárodní trhy s lesními výrobky, jako jsou například kulatina a štěpka nebo ekosystémové služby v čele se sekvestrací a zadržováním uhlíku v půdě, ochrana biodiverzity, zadržováním vody či turismem,“ popsal výhody národního standardu koordinátor FSC pro oblast Ugandy Edward Mupada.

Ugandská standardizační komise je složená z jednotlivců a organizací zainteresovaných v odpovědném lesnictvím. Mezi její členy patří například představitelé vládních agentur pro podporu lesnictví z ugandského ministerstva vodního hospodaření a životního prostředí, univerzity v Makerere, Společnosti pro ochranu divočiny (Wildlife Conservation Society), ugandské pobočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF), nebo čajových farmářů a majitelů soukromých lesů.

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

DALŠÍ AKTUALITY

5. 7. 2019

Zatímco v mnohých českých lesích stále převažuje dřevoprodukční funkce, polovina veřejnosti (50 %) považuje za nejdůležitější environmentální funkce lesů a ochranu klimatu (25 %), živočichů, rostlin a hub (25 %).

číst dál

1. 4. 2019

S novou majitelkou Lesů Nový Berštejn Marií-Éve a jejími lesníky jsme měli možnost si pohovořit v březnu letošního roku, v předvečer předávání certifikátu FSC, který se podařilo lesníkům z Nového Berštějna čerstvě získat. Od první chvíle bylo jasné, že Berštějnští lesníci si s novou majitelkou jejich lesů výborně rozumí. Netrvalo dlouho a bylo jasné, proč tomu tak je. Snad šťastným řízením osudu se totiž k sobě dostali tři lidé, kteří všichni věří v to, že o lesy je potřeba se starat rozvážně, šetrně a v souladu s přírodou.

číst dál

1. 1. 2019

Na konci roku je čas bilancovat. Pro certifikaci FSC (Forest Stewardship Council) to letos znamenalo velký nárůst lesních majetků, které se rozhodly hospodařit přírodě blízce s certifikátem FSC. Důvody byly nejen…číst dál

14. 12. 2019

FSC Česká republika spustila nedávno novou verzi naučné webové hry Lesaria, ve které si hráči můžou vyzkoušet, jaké to je spravovat a pěstovat vlastní přírodě blízký les. Lesnická hra, jejíž…číst dál

7. 12. 2019

I na letošní svátky si můžete pořídit si vánoční stromeček z přírodě blízkého FSC certifikovaného lesa. Domů si odnesete krásný stromeček z opravdového lesa a zároveň přispějete ke zdraví českých lesů a pomůžete…číst dál

3. 12. 2019

Organizace FSC ČR dnes zveřejnila výsledky fotografické soutěže „Není les jako les“, jejímž tématem jsou lesy a náš vztah k nim. Hlavním cílem letošního ročníku bylo upozornit na důležitost přírodě…číst dál